• ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tổ chức Động vật Châu Á luôn tìm kiếm các tình nguyện viên để hỗ trợ các hoạt động sau đây:

 

  • Chỉnh sửa video
  • Thiết kế
  • Biên dịch
  • Hỗ trợ sự kiện
  • Giáo dục/Tiếp cận cộng đồng
  • Gây quỹ
  • Công việc văn phòng (tại Hà Nội)

 

Vui lòng điền vào mẫu đăng ký TẠI ĐÂY để trở thành tình nguyện viên của Tổ chức Động vật Châu Á.