02 July 2015

Gấu chó Goldie học cách vui chơi

Bị tách khỏi gấu mẹ vì sự tham lam của những kẻ hám lợi, và may mắn được cứu hộ từ khi là một chú gấu con bé bỏng từ Nậm Pồ , Điện Biên - điểm cực tây xa xôi của Tổ quốc; giờ đây, Goldie chú gấu chó con đang học cách chơi đùa và khám phá.

TÌM HIỂU THÊM  

27 June 2015

“Lucky 13” freed as six bear farms are closed in Vietnam

Animals Asia has successfully rescued 13 moon bears and closed six bile farms in Vietnam’s Quang Ninh province as part of a four-day rescue operation.

TÌM HIỂU THÊM  

24 June 2015

First four of 14 “bile bears” rescued in Vietnam

Four moon bears from bile farms in Vietnam are on their way to a better life after being rescued by animal welfare charity Animals Asia.

TÌM HIỂU THÊM  

22 June 2015

Mở đầu chiến dịch cứu hộ 14 cá thể gấu Quảng Ninh Về trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam

Tổ chức Động vật Châu Á bắt đầu chiến dịch cứu hộ gấu lớn nhất trong vòng 4 năm nay, di chuyển 14 cá thể gấu nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại vườn quốc gia Tam Đảo từ ngày thứ Ba, 23/6/2015 đến hết ngày thứ Sáu, 26/6/2015.

TÌM HIỂU THÊM