ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

AAF cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn càng nhiều quyền kiểm soát và thông tin càng tốt liên quan tới thông tin cá nhân của bạn và việc chúng tôi sử dụng thông tin trong quá trình hoạt động của mình.

Nói chung, bạn có thể truy cập AAF trên trang web mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân.

AAF sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc tiết lộ các thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi luật pháp hoặc lệnh của tòa án buộc phải làm như vậy. Nếu được bạn cho phép, AAF có thể gửi cho bạn email liên quan tới các hoạt động, chiến dịch mới của chúng tôi hoặc thông tin chọn lọc.

Chúng tôi thu thập và theo dõi những thông tin nào

Có những lúc chúng tôi có thể cần phải thu thập thông tin từ bạn thông qua trang web của chúng tôi. Điều này thường liên quan đến việc điền các mẫu đơn để bạn có thể đóng góp cho một dự án AAF. Chúng tôi yêu cầu bạn phải điền tên và địa chỉ email vào một mẫu đơn. Trong quá trình này, bạn có cơ hội từ chối nhận thông báo email về các tin tức và sự kiện quan trọng trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể tự loại bỏ mình khỏi danh sách gửi thư bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các thông tin hủy bỏ đăng ký trong tất cả các email của chúng tôi.

Khi bạn gửi một khoản đóng góp trực tuyến, số thẻ tín dụng của bạn sẽ được gửi cho tổ chức tín dụng để xử lý như thường lệ. AAF không chia sẻ lịch sử tín dụng hoặc thông tin thẻ tín dụng với các công ty hoặc bên thứ ba khác, trừ khi luật pháp hoặc lệnh của tòa án buộc phải làm như vậy. AAF không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng của bạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi làm gì với những thông tin mà chúng tôi thu thập và theo dõi

Các thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được từ các mẫu đơn mà bạn điền vào trên trang web của chúng tôi được sử dụng theo ba cách:

1. Cung cấp cho bạn thông tin về các dự án, dịch vụ, tin tức và sự kiện;
2. Cho phép bạn đóng góp cho AAF và
3. Thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi về các xu hướng nhà tài trợ.

AAF thuê dịch vụ của một số nhà thầu bên ngoài nhất định để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi (ví dụ, để hỗ trợ việc xử lý thẻ tín dụng). Đôi khi, chúng tôi phải tiết lộ thông tin liên quan về khách hàng của chúng tôi cho các nhà thầu của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ cụ thể cho AAF. AAF yêu cầu các nhà thầu đó bảo mật thông tin một cách nghiêm túc và sử dụng thông tin chỉ để thay mặt cho AAF. Vì mục đích của Tuyên bố Quyền riêng tư này, các nhà thầu đó không được xem là "các bên thứ ba" và AAF có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các nhà thầu đó mà không cần thông báo bổ sung.

Ngoài ra, các trang web của AAF có chứa các đường liên kết tới các trang web khác. Tuy nhiên, AAF không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng quyền riêng tư hay nội dung của các trang web đó.

AAF sẽ dùng những nỗ lực hợp lý để tuân thủ tuyên bố quyền riêng tư này và sẽ đưa ra hành động khắc phục kịp thời khi AAF phát hiện bất kỳ việc không tuân thủ tuyên bố quyền riêng tư này. Do tính chất phức tạp và liên tục thay đổi của công nghệ, AAF không đảm bảo quá trình thực hiện không bị lỗi theo tuyên bố quyền riêng tư này.

AAF sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, để lại hậu quả hay mang tính trừng phạt nào liên quan đến tuyên bố quyền riêng tư này.

Liên hệ với chúng tôi về quyền riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về tuyên bố quyền riêng tư này, các thực tiễn về phần mềm hay trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ:
Email: info@animalsasia.org