TUYỂN DỤNG

Cơ hội việc làm với Tổ chức Động vật Châu Á

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc đầy thú vị, và thử thách trong lĩnh vực bảo vệ phúc lợi  động vật,  Tổ chức Động vật Châu Á có thể sẽ là một môi trường phù hợp với bạn.

Tổ chức đang vận hành và tài trợ các trung tâm cứu hộ gấu ở Việt Nam và Trung Quốc, các văn phòng đại diện ở Úc, Đức, Ý, Anh, Mỹ, và trụ sở chính tại Hồng Kông. 

Tất cả các vị trí truyển dụng đều được liệt kê trong danh sách dưới đây.

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng (Senior Site Supervisor) -VQG Bạch Mã

Tổ chức động vật Châu Á (Animals Asia) tuyển dụng Kỹ sư giám sát xây dựng (Senior Site Supervisor) làm việc tại Dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam II (VQG Bạch Mã - Thừa Thiên Huế) để quản lý các hoạt động xây dựng tại Dự án của Trung tâm. Learn More 

Kỹ Sư Xây Dựng Giám Sát Phần Hạ Tầng và Cơ Điện (Site Engineer) - VQG Bạch Mã

Tổ chức động vật Châu Á (Animals Asia) tuyển dụng Kỹ sư xây dựng giám sát phần hạ tầng và cơ điện (Site Engineer) làm việc tại Dự án Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam II (VQG Bạch Mã - Thừa Thiên Huế) để quản lý các hoạt động xây dựng tại Dự án của Trung tâm. Learn More