THAM GIA

Hãy biến sự quan tâm của bạn với động vật thành những hành động thiết thực. Có rất nhiều cách để bạn có thể giúp đỡ Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện sứ mệnh cứu hộ gấu và nâng cao phúc lợi của các loài động vật. Từ việc hỗ trợ tài chính cho Tổ chức để chăm sóc các chú gấu cứu hộ, tự tổ chức các chương trình gây quỹ, mua các vật phẩm tuyên truyền bảo vệ gấu, hoặc đơn giản là giúp chúng tôi tuyên truyền cộng đồng về những chiến dịch mà Tổ chức đang thực hiện.

Bạn có thể lựa chọn các chương trình dưới đây để giúp đỡ động vật tại Việt Nam.

Bạn cũng có thể đăng nhập vào My Animals Asia dưới đây - là tài khoản đăng nhập an toàn cho các cá nhân ủng hộ Tổ chức. Tài khoản này sẽ lưu thông tin về các hoạt động, hoặc các khoản tài trợ của bạn với Tổ chức.

Tài khoản My Animals Asia

Tài khoản My Animals Asia

Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản từ thiện

Cùng chung tay

Cùng chung tay

Hãy lên tiếng đấu tranh cho các loài động vật.Có rất nhiều cách đơn giản và hiệu quả mà bạn có thể giúp lan tỏa thông điệp đấu tranh cho các loài động vật