GÓI THÔNG TIN

Vui lòng tải về các bảng thông tin và hình ảnh về công việc của Tổ chức Động vật Châu Á dưới đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email tới media@animalsasia.org

Datenblätter

Giới thiệu Tổ chức Động vật Châu Á

PDF (371KB)

Chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật

PDF (252KB)

Quyền lợi chó mèo

PDF (265KB)

Các sở thú và công viên động vật hoang dã

PDF (267KB)

LIÊN HỆ

Sie haben Fragen? Sie können uns unter folgender Email-Adresse erreichen: info@animalsasia.org.

GIỮ LIÊN LẠC