Hãy trở thành tình nguyện viên của Tổ chức Động vật Châu Á và sử dụng các kỹ năng và lòng say mê của bạn để giúp đỡ những động vật đang cần được trợ giúp. Bạn có thể dành thời gian ủng hộ bằng nhiều cách.

Tình nguyện viên y tá thú y

Các yêu cầu cơ bản đối với tình nguyện viên y tá thú y

Tình nguyện viên văn phòng

Hướng dẫn tham gia làm Tình nguyện viên văn phòng tại Hồng Kông.

Tình nguyện viên chương trình hành vi của gấu

Hướng dẫn tham gia làm Tình nguyện viên chương trình hành vi của gấu tại Hồng Kông