RECENT FEATURES

2015年11月12日

Oliver紀念日:給一頭啟發了一場運動的熊的信

去年今天,我們失去了Oliver - 一頭雖然三十年來都被困在籠內日復日提取膽汁,但仍頑強地生存的熊。 進一步了解  

RECENT FEATURES

2015年11月04日

Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công 33 cá thể gấu cuối cùng ở Quảng Ninh

Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công 33 cá thể gấu cuối cùng ở Quảng Ninh, chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu. 進一步了解  

RECENT FEATURES

2015年11月02日

片段證明小熊孤兒也可再次快樂起來

他年幼時失去母親,並且被殺害母親的獵人販賣——本來已注定了成為活畜交易的犧牲品,直到他幸運獲得越南森林保護部的拯救。 進一步了解  

RECENT FEATURES

2015年10月30日

Last Quang Ninh bear rescue - live timeline

Animals Asia's bear rescue team is on the road once more - bringing back the last bear, from the last bear bile farm in Quang Ninh province, Vietnam. Follow it live. 進一步了解  

RECENT FEATURES

2015年10月27日

如果廣寧省的熊膽養殖場倒下了,整個越南的養殖場都會倒閉

以往,在廣寧省從事熊膽養殖業的人都很富有,擁有權力和聯繫,現在他們已經沒有生意了。亞洲動物基金會說:「這場勝利是打擊越南熊膽養殖業的好開始。」 進一步了解  

2015年11月12日

Oliver紀念日:給一頭啟發了一場運動的熊的信

去年今天,我們失去了Oliver - 一頭雖然三十年來都被困在籠內日復日提取膽汁,但仍頑強地生存的熊。

進一步了解  

2015年11月04日

Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công 33 cá thể gấu cuối cùng ở Quảng Ninh

Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ thành công 33 cá thể gấu cuối cùng ở Quảng Ninh, chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu.

進一步了解  

2015年11月02日

片段證明小熊孤兒也可再次快樂起來

他年幼時失去母親,並且被殺害母親的獵人販賣——本來已注定了成為活畜交易的犧牲品,直到他幸運獲得越南森林保護部的拯救。

進一步了解  

2015年10月30日

Last Quang Ninh bear rescue - live timeline

Animals Asia's bear rescue team is on the road once more - bringing back the last bear, from the last bear bile farm in Quang Ninh province, Vietnam. Follow it live.

進一步了解