• GIẢM CẦU

Giảm cầu

Chúng tôi phối hợp với cộng đồng y học cổ truyền và những người dùng mật gấu khác để thúc đẩy các phương pháp điều trị thay thế bằng thảo dược, tổng hợp và vận động giảm nhu cầu sử dụng mật gấu.

Chiến dịch Healing without Harm của chúng tôi nhắm vào các thầy thuốc y học cổ truyền, các dược sĩ độc lập và các chuỗi hiệu thuốc. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà bệnh lý học và các chuyên gia gan tại 
Trung Quốc và Việt Nam để thu thập bằng chứng về tác động đối với sức khỏe con người khi tiêu thụ mật gấu bị nhiễm bẩn từ gấu nuôi bị bệnh.

Chúng tôi thường xuyên tham dự các hội nghị để tiếp xúc với các bác sĩ và khuyến khích họ ký vào một bản cam kết không kê mật gấu vào đơn thuốc và ủng hộ các phương pháp điều trị thay thế. Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát ý kiến của các bác sĩ để xác định thái độ của họ đối với mật gấu và tìm hiểu xem trước đây có bao nhiêu bác sĩ đã kê đơn mật gấu.

Vì nhu cầu lớn đối với mật gấu xuất phát từ Hàn Quốc, chúng tôi đã làm việc với các hãng du lịch và các tổ chức quyền lợi động vật để nâng cao nhận thức của khách du lịch rằng việc mang mật gấu mua tại Việt Nam hoặc Trung Quốc về Hàn Quốc là bất hợp pháp. Tại Việt Nam chúng tôi cũng làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật tại các địa điểm du lịch trọng điểm để thông báo cho khách rằng việc trả tiền để mua mật gấu được hút tại trại nuôi gấu là bất hợp pháp.