• THE BILE TRADE

Buôn bán mật gấu

 

Chúng tôi theo dõi các xu hướng thay đổi trong buôn bán mật gấu và các bộ phận của gấu, theo dõi của các nhà sản xuất, người bán hàng và người tiêu dùng đầu cuối các sản phẩm từ gấu và làm việc để duy trì thông tin cập nhật về địa điểm, quy mô và các hoạt động của ngành nuôi gấu lấy mật.

Chúng tôi hợp tác với các cơ quan chính phủ và các tổ chức bảo tồn để theo dõi việc buôn bán mật gấu và các bộ phận của gấu trong lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam và theo dõi việc xuất khẩu trái phép các sản phẩm này.

Các cán bộ thực địa của chúng tôi đến các cửa hàng thuốc y học cổ truyền, hiệu thuốc và bệnh viện ở cả hai nước, thu thập thông tin quan trọng về việc phân phối các sản phẩm từ gấu và những biến động về nhu cầu và giá cả. Chúng tôi cũng làm việc với chính quyền địa phương và quốc gia để phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức về  pháp luật hiện hành về việc mua và xuất khẩu mật gấu và để khuyến khích và hỗ trợ  việc thực thi các luật này.

Chúng tôi cũng tài trợ nghiên cứu về buôn bán mật gấu, cũng như các nghiên cứu về ảnh hưởng của việc này đối với số lượng gấu ngựa hoang dã tại Trung Quốc.