• PUBLIC AWARENESS

Nhận thức cộng đồng

Chúng tôi phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng rộng rãi ở Trung Quốc và Việt Nam để nêu bật sự tàn bạo của ngành công nghiệp này và kêu gọi ủng hộ nhằm chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật. Chúng tôi phát động các chiến dịch tuyên truyền rộng rãi qua biển quảng cáo và trình bày tại các trung tâm cộng đồng, trường học và các trường đại học y học cổ truyền.

Chúng tôi phối hợp với các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc và Việt Nam, cũng như quốc tế, để bảo đảm phạm vi phủ sóng rộng khắp về sự tàn bạo của ngành nuôi gấu lấy mật - và những người nổi tiếng đã nhiệt tình giúp chúng tôi mang thông điệp này đến công chúng. Các phương tiện truyền thông internet và xã hội đã trở thành phương tiện quan trọng để tiếp cận công chúng, cho phép chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.

Chúng tôi cũng làm việc với hàng chục tổ chức quyền lợi động vật và hơn 20 nhóm sinh viên đại học trên khắp Trung Quốc để giúp chúng tôi mang thông điệp đến công chúng thông qua các áp phích trên đường phố, triển lãm ảnh, kịch, áp phích nghệ thuật và các phương tiện truyền thông xã hội.