• CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH SÁCH

Chính phủ và chính sách

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chính phủ, các đại diện cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc  để ủng hộ việc chấm dứt nạn ăn thịt chó mèo và kêu gọi ủng hộ các luật sẽ bảo vệ các vật nuôi trong gia đình khỏi sự tàn bạo.

Chúng tôi làm việc với chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc để cung cấp tư vấn về quản lý dân số cho cả vật nuôi thả rong và vật nuôi gia đình. Chúng tôi tổ chức các hội nghị chuyên đề và hội thảo để chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất, làm việc với từng chính quyền thành phố để cung cấp tư vấn về những vấn đề như thiến, đăng ký và tiêm phòng dại, cũng như để giúp giới thiệu và thực hiện các chương trình Bẫy-Triệt sản-Thả (Trap-Neuter-Return, TNR) cho mèo. Chúng tôi cũng tổ chức các khóa học về sở hữu chó có trách nhiệm thông qua các đại sứ động vật từ các chương trình Bác sĩ Chó và Giáo sư Móng vuốt của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp cho các cơ quan có liên quan bằng chứng thu thập được từ các chuyến đi thực tế của chúng tôi đến các chợ động vật sống để đảm bảo họ nhận thức được sự tàn bạo đang diễn ra. Chúng tôi khuyến khích tăng cường thực thi của các quy định hiện hành, phối hợp với các tổ chức quyền lợi động vật khác, đấu tranh cho sự ra đời của pháp luật bảo vệ động vật ở Trung Quốc.

Tin tức liên quan

XEM TẤT CẢ TIN TỨC