03 March 2015

Đầu tuần vui vẻ với Gấu!

Cơn sốt bóng đá đã giảm dần sau giải World Cup năm ngoái ở Brazil nhưng hình như không có ai thông báo điều này cho các cầu thủ gấu ở Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM  

25 February 2015

Sự sống: tại sao động vật cần có quyền hợp pháp như con người

Thế giới có thể quen thuộc với thuật ngữ “quyền lợi động vật” nhưng sự thật thì động vật không có quyền gì cả. Giám đốc Phúc lợi Động vật của Tổ chức Động vật Châu Á, Dave Neale giải thích tại sao những nỗ lực hiện tại trong việc thừa nhận các quyền hợp pháp của động vật thông việc coi chúng như một sinh linh lại quan trọng đối với phúc lợi của chúng đến vậy.

TÌM HIỂU THÊM  

24 February 2015

Let us give these unloved bears a beautiful life

Animals Asia founder and CEO, Jill Robinson MBE, explains the present situation in Halong Bay with an article in the Huffington Post.

TÌM HIỂU THÊM  

23 February 2015

#Moonbearmonday: moon bear peekaboo!

It’s well known that the moon bears at our sanctuaries love playing with each other and can be very sociable. But sometimes their play behaviours can be so human-like that it takes us aback.

TÌM HIỂU THÊM