• QUẢN LÝ SỐ LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Quản lý số lượng và kiểm soát dịch bệnh

Chúng tôi thúc đẩy quản lý dân số và các biện pháp kiểm soát bệnh bằng cách tổ chức hội nghị chuyên đề, cung cấp kinh phí và đào tạo cho các chương trình Bẫy-Triệt sản-Thả (Trap-Neuter-Return, TNR) cho mèo hoang.

Chúng tôi tài trợ cho các quan chức và các tổ chức quyền lợi động vật trên khắp Trung Quốc đến tham dự các hội nghị chuyên đề về "Quản lý nhân đạo chó thả rong" và "Quản lý nhân đạo mèo thả rong" và học hỏi
các phương pháp hiệu quả và nhân đạo để kiểm soát số lượng động vật thả rong.

Chúng tôi làm việc với từng chính quyền thành phố để cung cấp tư vấn về những vấn đề như sở hữu có trách nhiệm, thiến, đăng ký và tiêm phòng dại cho chó, cũng như giúp giới thiệu và thực hiện các chương trình Bẫy-Triệt sản-Thả (Trap-Neuter-Return, TNR) cho mèo.

Tin tức liên quan

XEM TẤT CẢ TIN TỨC