• ĐẤU TRANH CHO CÁC HÀNH ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Đấu tranh cho các hành động địa phương

Chúng tôi tài trợ vốn và đào tạo cho khoảng 100 nhóm quyền lợi động vật ở Trung Quốc để giải cứu chó mèo và thực hiện các sáng kiến về quyền lợi khác để trực tiếp giúp đỡ các vật nuôi trong gia đình. Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo cho các trưởng nhóm quyền lợi động vật để cùng thảo luận các vấn đề và biện pháp giải quyết.

Với sự hỗ trợ của chúng tôi, các nhóm hoạt động này có thể giới thiệu Các chương trình Bẫy-Triệt sản-Thả (Trap-Neuter-Return, TNR) cho mèo hoang vào cộng đồng của họ và cung cấp các tài liệu tuyên truyền và quảng bá cho các sự kiện cổ động. Chúng tôi cũng tổ chức hội thảo và đào tạo nghiệp vụ thú y cho các nhóm hoạt động khi cần thiết.

Tin tức liên quan

XEM TẤT CẢ TIN TỨC