• CÁC TIÊU CHUẨN QUYỀN LỢI THÚ Y

Các tiêu chuẩn quyền lợi thú y

Chúng tôi tổ chức các hội thảo dành cho các bác sĩ thú y làm việc tại sở thú Trung Quốc nhằm giúp họ cải thiện các kỹ năng lâm sàng và giới thiệu cho họ các khái niệm mới nhất về quyền lợi động vật và các kỹ thuật thú y dành cho chuyên gia.

Chúng tôi phối hợp với Trung tâm Quốc tế Jeanne Marchig tổ chức các hội thảo thú y về Giáo dục về Quyền lợi Động vật tại Trường Nghiên cứu Thú y Hoàng gia (Dick) tại Đại học Edinburgh và Hiệp hội Vườn bách thú Trung Quốc.

Chương trình đào tạo các kỹ năng lâm sàng tập trung vào tầm quan trọng của năng lực lâm sàng nhằm cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân và giảm bớt căng thẳng trong hoạt động thăm khám lâm sàng. Tất cả chương trình đào tạo được thực hiện sử dụng mô hình phi động vật và trong trường hợp có thể, giảng viên thảo luận về tầm quan trọng của việc giảm, tinh chỉnh và thay thế việc sử dụng động vật trong giáo dục.