• ĐIỀU TRA

Điều tra

Chúng tôi tiến hành các điều tra tại các sở thú và công viên động vật hoang dã khắp Trung Quốc để nhận biết các mối quan ngại về quyền lợi động vật và báo cáo các mối quan ngại này lên ban quản lý của các cơ sở và các cơ quan chính phủ.

Chúng tôi sử dụng các bằng chứng thu thập được trong các điều tra của mình để tác động đến những thay đổi về quy định theo hướng tích cực. Vào năm 2010, sau khi có kết quả điều tra của chúng tôi về các buổi biểu diễn động vật, bộ thuộc chính phủ chịu trách nhiệm về quản lý các sở thú Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị cấm sử dụng động vật hoang dã trong các buổi biểu diễn đó.

Chúng tôi làm việc với các nhà quản lý sở thú để đưa ra các ý kiến phản hồi và gợi ý đề xuất nâng cao quyền lợi động vật và đã thiết lập mối quan hệ tích cực với Hiệp hội Vườn Bách thú Trung Quốc, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý các sở thú ở Trung Quốc.