• CHÍNH PHỦ VÀ CHÍNH SÁCH

Chính phủ và chính sách

Chúng tôi phối hợp với các cơ quan chính phủ, các đại diện cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc để khuyến khích họ bảo vệ động vật ở các sở thú và công viên động vật hoang dã của Trung Quốc không bị bỏ bê và ngược đãi.

Chúng tôi tư vấn cho các cơ quan chính phủ như Hiệp hội Vườn Bách thú Trung Quốc và Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc về các quy định quyền lợi động vật và làm việc với họ để cung cấp đào tạo về các khái niệm quyền lợi động vật cho cán bộ quản lý động vật.

Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi trình bày về quyền lợi động vật và tổ chức hội thảo cho các nhà quản lý động vật và bác sĩ thú y tại các cơ sở của Trung Quốc. Các cuộc đối thoại tích cực với các cơ quan này đã mở ra một số cơ hội để đề xuất những sáng kiến mới và khuyến khích chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất từ các sở thú trên thế giới.