NÂNG CAO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện nhiều hoạt động nhằm chấm dứt lạm dụng động vật tại các sở thú, rạp xiếc và công viên động vật ở Việt Nam và Trung Quốc, và phối hợp chặt chẽ với các cấp có thẩm quyền, các cơ quan liên quan để cải thiện việc chăm sóc động vật, và nâng cao phúc lợi cho động vật trong môi trường nuôi nhốt.

Hoạt động của chúng tôi

BẠN CÓ THỂ GIÚP BẰNG CÁCH NÀO