• CÁC TRUNG TÂM CỨU HỘ GẤU

Trung tâm cứu hộ Gấu

Chúng tôi điều hành các trung tâm cứu hộ gấu ở Trung Quốc và Việt Nam. Ở nơi đây gấu được phục hồi và chăm sóc, đồng thời cũng là nơi đội cứu hộ gấu của chúng tôi thu thập bằng chứng quan trọng về tác hại của việc hút mật. Các trung tâm cứu hộ gấu ở Thành Đô, Trung Quốc và ở Tam Đảo, Việt Nam cung cấp cho những chú gấu các buồng gấu thoải mái và khu bán hoang dã, bán tự nhiên. Ở đây chúng có thể hồi phục trong điều kiện an toàn và được sống cùng bầy đàn của chúng cho đến cuối đời. Cho đến nay, khoảng 400 chú gấu nuôi lấy mật đã được chúng tôi tiếp nhận chăm sóc.

Các trung tâm cứu hộ gấu tốt vào loại nhất thế giới ở Thành Đô, Trung Quốc và ở Tam Đảo, Việt Nam cung cấp cho những chú gấu các buồng gấu thoải mái và khu bán hoang dã, bán tự nhiên. Ở đây chúng có thể hồi phục trong điều kiện an toàn và được sống cùng bầy đàn của chúng cho đến cuối đời. Cho đến nay, khoảng 400 chú gấu nuôi lấy mật đã được chúng tôi tiếp nhận chăm sóc.

Trong suốt quá trình hồi phục ở các trung tâm cứu hộ, đội cứu hộ gấu của chúng tôi theo dõi sát sao hành vi và sức khỏe của những chú gấu thông qua các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và quan sát hàng ngày. Điều này không chỉ đảm bảo cho các chú gấu có được sự chăm sóc tốt nhất có thể mà còn giúp các nhân viên của chúng tôi thu thập bằng chứng khoa học quan trọng về ảnh hưởng tâm sinh lý của việc hút lấy mật. Những báo cáo và bài viết được đội cứu hộ gấu công bố đã giúp làm tăng thêm mối quan tâm về gấu ngựa trong cộng đồng khoa học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về sự tàn bạo khủng khiếp liên quan đến ngành nuôi gấu lấy mật.

Các khu bảo tồn của chúng tôi còn tạo việc làm trực tiếp cho hơn 200 người Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực như chăm sóc gấu, làm vườn, chuẩn bị thức ăn hay đảm bảo an ninh trật tự. Hàng trăm người dân địa phương cũng có việc làm gián tiếp thông qua hoạt động dịch vụ và xây dựng.