07 July 2014

Dave Neale - Động vật, sự cảm thông và các vấn đề đạo đức chia rẽ chúng ta

Dave Neale, Giám đốc Phúc lợi động vật Tổ chức Động vật Châu Á, chia sẻ quan điểm cá nhân về việc xem động vật có quyền bình đẳng thay vì chỉ tồn tại đơn thuần để phục vụ lợi ích cá nhân của chúng ta.
Tại…

TÌM HIỂU THÊM  

18 June 2014

Cứu hộ gấu nuôi nhốt cuối cùng ở Bình Thuận

Sau Huế, Bình Thuận là địa phương thứ hai xóa hoàn toàn nạn nuôi gấu trang trại - khi cá thể cuối cùng được chủ nuôi tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng và tổ chức cứu hộ.

TÌM HIỂU THÊM  

02 October 2013

Animal carnival shut down by Chinese people power

Pressure from concerned Chinese animal lovers has seen the cancellation of a major animal performance - a move being seen as a victory for China’s growing animal welfare movement. The Jinan Animal Carnival…

TÌM HIỂU THÊM  

29 September 2013

Startling animal welfare images reflect a changing China

Sadly, in the eyes of many people around the world, China remains a country still more synonymous with animal cruelty than animal activism.
However when Animals Asia launched a competition for the best…

TÌM HIỂU THÊM  

29 September 2013

Animal Asia founder appeals to Koreans to halt bile tourism

At a press conference in Seoul, Animals Asia founder Jill Robinson has warned Koreans of the dangers of bear bile tourism. Citing the Chinese city of Yanji as an example, where a large proportion of the…

TÌM HIỂU THÊM  

23 September 2013

Top vet’s Vietnam visit means better bear care

Top vet Romain Pizzi has been working with Animals Asia staff at our Vietnam sanctuary to share his keyhole surgery expertise. Romain, who is veterinary surgeon at Edinburgh Zoo and the Scottish SPCA…

TÌM HIỂU THÊM  

23 September 2013

Vn ver: Bear bile farming company's stock exchange plans cancelled

Animals Asia has welcomed news that industrial-scale bear bile farming company Guizhentang has ended its application for a stock market launch after the Chinese Securities Regulatory Commission announced its application review had been terminated.

TÌM HIỂU THÊM  

21 August 2013

New film exposes dog meat trade

A trailer and website for “Shadow Trade” a documentary about the dog meat industry have been released as the movie itself nears completion.

TÌM HIỂU THÊM