Các yêu cầu cơ bản đối với tình nguyện viên y tá thú y

 • Kinh nghiệm làm việc thực tiễn với vai trò chăm sóc thú y.
 • Sẽ ưu tiên các ứng viên có năng lực chăm sóc thú y được công nhận. 

Các nhiệm vụ chính

 • Pha hỗn hợp nước thuốc cho gấu.
 • Dẫn chó đi dạo và cho chó nuôi ăn hàng ngày. 
 • Hỗ trợ vệ sinh hàng tuần và hàng tháng. 
 • Hỗ trợ chuẩn bị khám sức khỏe và phẫu thuật cho gấu.
 • Hỗ trợ khám sức khỏe và phẫu thuật cho gấu. 
 • Giúp dọn dẹp vệ sinh sau khi khám sức khỏe và phẫu thuật cho gấu.
 • Quan sát và theo dõi gấu tỉnh dậy sau khi gây mê.
 • Cho ăn, vệ sinh và làm giàu cho gấu nhập viện trong lồng vận chuyển.
 • Giúp làm các công việc lặt vặt khác về chăm sóc động vật khi cần. 
 • Hỗ trợ kiểm tra bụng và tẩy giun hàng tháng cho gấu nuôi VN  khi cần.