Tổ chức Động vật Châu Á luôn tìm kiếm những người có các kỹ năng sau đây:

  • Chỉnh sửa video
  • Sản xuất phim
  • Nhiếp ảnh
  • Dịch tiếng Trung
  • Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
  • Giáo dục/Tiếp cận cộng đồng

Chúng tôi cũng thường xuyên cần thêm trợ giúp cho công việc tại các trụ sở tại Hồng Kông của mình và tại các văn phòng vệ tinh của chúng tôi ở Úc, Đức, Ý, Anh và Mỹ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@animalsasia.org để biết thêm thông tin về hoạt động tình nguyện ở khu vực của bạn.