Các yêu cầu cơ bản đối với các Tình nguyện viên chương trình hành vi của gấu:

  • Có kiến thức nền về nghiệp vụ động vật như trông coi vườn thú, phục hồi chức năng hoặc quyền lợi động vật. 
  • Có kỹ năng máy tính (như MS Word, Excel và trình duyệt web).

Các nhiệm vụ chính

  • Chuẩn bị chương trình làm giàu và hỗ trợ xây dựng các khu bán hoang dã và buồng gấu theo lịch trình đã định.
  • Chuẩn bị hàng ngày hỗn hợp nước thuốc cho gấu (luân phiên với các nhân viên và các tình nguyện viên khác).
  • Chăm sóc động vật nhỏ bao gồm cả đưa chó đi dạo (khi cần thiết).
  • Lưu giữ những ghi chép về hành vi của gấu.
  • Thực hiện quan sát thường xuyên hành vi của từng chú gấu hoặc từng bầy và cả những động vật nuôi khác khi cần thiết.
  • Ghi chép dữ liệu bằng phương pháp lập danh mục hình ảnh các kiểu hành vi.
  • Lập báo cáo giải thích ngắn gọn dựa trên các nghiên cứu về hành vi.