Kết quả tài chính

Tổ chức Động vật Châu Á phấn đấu để duy trì cả chi phí quản lý và chi phí gây quỹ ở mức thấp nhất có thể để đảm bảo rằng các khoản đóng góp chúng tôi nhận được mang lại lợi ích trực tiếp cho các dự án của chúng tôi. Chi tiêu cho các dự án của chúng tôi được kiểm soát và theo dõi cẩn thận để đảm bảo rằng các nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

Chúng tôi vận hành hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Ngựa – một ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và một ở Vườn quốc gia Tam Đảo, Hà Nội, Việt Nam - đây là các trọng điểm cho dự án lớn nhất của chúng tôi là Chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật.

2012 là một năm quan trọng đối với Tổ chức Động vật Châu Á, các khoản chi tiêu tập trung nhiều hơn vào các chương trình nhằm nỗ lực chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật, đầu tư vào giáo dục cộng đồng để giảm nhu cầu về mật gấu và đầu tư vào các hệ thống và cơ sở hạ tầng của chúng tôi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Các hoạt động về sau đòi hỏi đầu tư ngắn hạn để đảm bảo sự ổn định tài chính dài hạn.

Mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, Tổ chức Động vật Châu Á một lần nữa đã gây được nguồn quỹ vô cùng cần thiết cho các chương trình của chúng tôi, nhờ có các nhà tài trợ hào hiệp và tận tụy của chúng tôi, họ đã đóng góp 8,68 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu trong năm 2012. Hơn 70 cent trong mỗi đô-la quyên góp được trực tiếp chi cho các chương trình giúp đỡ động vật của chúng tôi. Công tác cứu hộ gấu và các hoạt động liên quan ở Trung Quốc và Việt Nam chiếm 85% tổng chi phí chương trình là 6,29 triệu đô-la Mỹ.

Chúng tôi tiếp tục tiết kiệm về nhân lực và tài nguyên trong khi phát triển tổ chức của chúng tôi trong năm 2012.

Chi phí hoạt động

Ngày 1 tháng 1 tới 31 tháng 12 năm 2012 (US$’000) | Đã cập nhật vào tháng 4 năm 2013

Income
2011 programme surplse 1,012
2012 income 8,688
  9,700
Expenditure
Programmes 6,298
Fundraising 1,790
Administration 849
  8,937
Balance carried forward for future years 763

Thu nhập toàn cầu theo nguồn

Chinese and Vietnam 262
United Kingdom 1,778
Germany, Austria, Switz & Lux 1,092
Italy 471
Australia and New Zealand 1,874
United States 1,938
HK and other Asian countries 1,273
Total 8,688

Thu nhập toàn cầu theo loại nhà tài trợ

Individual 6,683
Foundation 809
Association 117
Support group 214
Corporate 820
School 45
Total 8,688

Chi phí toàn cầu theo chương trình

End Bear Farming 5,376
Cat & Dog Welfare 638
Zoos and Safari Parks 284
Total 6,298

Hinweis: Die Geschäftsberichte der einzelnen Niederlassungen von Animals Asia und der Zentrale in Hongkong werden von unabhängigen Prüfstellen im jeweiligen Land kontrolliert. Der hier vorliegende, ungeprüfte Bericht gibt einen Überblick über alle aktuellen Daten.