• China
  • International
  • United Kingdom
  • United States
  • Australia
  • Germany
  • Italy
  • Hong Kong (EN)
  • Hong Kong (繁)
  • animalasia.lang_fr
  • Vietnam

谢罗便臣的博客

Recent Blog Posts

为所有的动物祝福

2011年11月24日, 00:55上午 |

上周日,我和埃迪受邀参加了在香港西贡区的复兴教堂举办的一个特别的家庭宠物护理活动,并在活动上发表演讲。

READ MORE