• China
  • International
  • United Kingdom
  • United States
  • Australia
  • Germany
  • Italy
  • Hong Kong (EN)
  • Hong Kong (繁)
  • French
  • Vietnam

谢罗便臣的博客

Recent Blog Posts

“兔仔”的新年新开始

2011年02月01日, 13:36下午 |

每一次来到狗肉生杀市场总会看到这样的眼神,这些小家伙无助地一直盯着我们,像是在乞求我们能把它们放出来,带它们远远地离开这恐怖的地方。

READ MORE